Namen spletne strani cadutigrandeguerra.net je ohranitev zgodovinskih seznamov oseb, ki so pokopane v kostnicah v Redipulji, na Oslavju in nad Kobaridom, s pomočjo digitalizacije.

Prek te spletne strani lahko dostopate do seznamov in pridobite točno lokacijo, na kateri je pokopan posamezni padli vojak, ter druge informacije kot npr. vojaško enoto in lokacijo prvega pokopa.

Tako bo olajšano iskanje, poleg tega pa bo ohranjen spomin na veliko vojaško tragedijo in njene žrtve.

Projekt je nastal na pobudo Pokrajine Gorica in uprave kostnice v Redipulji, financirala pa ga je Zveza pokrajin Furlanije Julijske krajine. Projekt je izvedel Inštitut za mednarodno sociologijo v Gorici (ISIG).